Reippaan SeuraIkonit 125

Aarre Lievonen       
Aimo Viitala
Antero Korhonen
Arto Tupasela             
Bert Renwall    
Eino Kokko                   
Erkki Mononen
Gerdt Starckjohann
Hannu Hämäläinen
Hannu Järvinen
Heikki Rautemaa                    
Jari Litmanen      
Joonas Kolkka    
Jorma Lehto         
Jorma Ratia        
Juhani Pöntinen  
Jukka Koskinen
Kalevi Nupponen
Lennart Grunn     
Martti Hyvärinen
Martti Kemppi
Martti Kosma     
Martti Mikkonen
Martti Salomaa      
Matti Sandberg                   
Olli Heinonen    
Ossi Lempinen
Paavo Leiramo      
Pekka Artima
Pekka Kosonen             
Pentti E. Rantanen
Pentti Heikkurinen
PenttiVuorelma
Pertti Jantunen
Reino Gynther     
Sakari Pihlamo 
Semi Nuoranen      
Tero Penttilä               
Timo Kautonen    
Timo Manninen
Timo Setälä     
Toivo Leivolahti
Unto Viitala
Väinö Saario